Новини

2017

29.06.2021

АРЦ успішно пройшла аудит Державіаслужби України і стала першим в Україні сертифікованим провайдером – постачальником аеронавігаційної інформації, в частині забезпечення наборами даних про місцевість і перешкоди (на район 1,2,3,4 ICAO) і геодезичної інформацією на територію аеродромів.